Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Alterra (onderdeel van Wageningen Universiteit en Research Center) en CentERdata ontwikkelen samen de zogeheten SHINE (Sampling Happiness In Natural Environments) mobiele app om de vraag hoe de kwaliteit van de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van mensen te beantwoorden. Het onderzoek werd geïnspireerd door de door MacKerron & Mourato in 2013 ontwikkelde Mappiness app. De SHINE app biedt nieuwe mogelijkheden om real-time en gesituationeerd te kunnen meten. De app stelt drie centrale vragen: (1) hoe gelukkig voelt men zich op dat moment, (2) welke activiteit doet men op dat moment, en (3) in welk gezelschap is men. Daarnaast wordt het omgevingstype waar men zich bevindt bepaald aan de hand van GPS- en GIS-locatietechnieken.

Het onderzoek richt zich op verschillen tussen het zich bevinden in de buitengebieden en natuurlijk gebiedstypes en de situatie binnenshuis en de bebouwde gebiedstypes. Aangezien de meeste mensen veel van hun tijd binnenshuis doorbrengen, worden er mogelijk te weinig gegevens verzameld met betrekking tot de interessante buitengebieden. Daarom is, om het aantal meetmomenten in de natuur te verhogen, het concept van ruimtelijke sampling quota geïmplementeerd in de mobiele app. De applicatie controleert door locatiebepaling of men zich verplaatst en of daarbij buitengebieden worden bezocht alvorens er vragen worden gesteld.

De eerste versie, voor Android, wordt momenteel getest (herfst 2014). Hiervoor is een a-selecte steekproef van de bevolking uitgenodigd. Een versie voor de iPhone wordt momenteel ontwikkeld. In 2015 zal een grootschalige studie worden uitgevoerd.