De Foundation for Auditing Research (FAR) en CentERdata ontvingen recent een zogenoemd assurance-rapport van accountantsorganisatie BDO. Het rapport bevestigt dat de bij de FAR aangesloten organisaties kunnen vertrouwen op een deugdelijke verwerking van hun vertrouwelijke gegevens, in lijn met de internationale controlestandaard ISAE 3000.

CentERdata verzorgt niet alleen de dataverzameling voor zijn eigen panels (het LISS panel en het CentERpanel), maar ook voor die van derden. Een van de organisaties waarvoor we dat doen, is de Foundation for Auditing Research (FAR): een stichting die als doel heeft om de kwaliteit van accountantscontrole te verbeteren. De focus ligt daarbij op academisch onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van accountantscontrole.

CentERdata heeft voor de FAR een infrastructuur voor dataverzamelingsprojecten opgezet en is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie daarvan. Concreet levert CentERdata onder meer software voor het programmeren en afnemen van vragenlijsten en het beheren van steekproeven, panels en respondentgroepen. Ook verzorgt CentERdata hoogwaardige anonimiseringsprotocollen voor gearchiveerde data. Privacy-waarborging van respondenten en de beveiliging van data en onderzoeksresultaten zijn bij dit alles uiteraard belangrijke aandachtspunten.

Steeds strengere eisen

Organisaties en dienstverleners moeten voldoen aan steeds meer en steeds strengere eisen als het gaat om de verwerking van (persoons)gegevens en vertrouwelijke informatie. De recente toekenning van het assurance-rapport aan de FAR en CentERdata (na een onafhankelijke audit door accountantsorganisatie BDO) is een erkenning voor de kwaliteit en implementatie van beheersingsmaatregelen op het gebied van dataverwerking, in lijn met de internationale controlestandaard ISAE 3000 (Type 1).

In dit geval dekt de verklaring zaken af als de interne beheersing rond informatiebeveiliging, de beschikbaarheid van systemen, systeemintegriteit, vertrouwelijkheid, en privacy. Het volledige ISAE 3000-rapport is op verzoek beschikbaar voor bij de FAR aangesloten accountantskantoren.