CentERdata heeft onderzoek gedaan naar het gezondheidsprofiel van klanten van EkoPlaza, een franchiseketen van biologische supermarkten. Daarbij was de centrale vraag of EkoPlaza-klanten een ander gezondheidsprofiel hebben dan de gemiddelde Nederlander. Aan de ene kant lijkt het aannemelijk dat EkoPlaza-klanten bewuster met gezonde voeding bezig zijn, aan de andere kant zou het ook kunnen zijn dat juist mensen met gezondheidsproblemen overgaan op biologische voeding.

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag heeft CentERdata de gezondheid van de gemiddelde EkoPlaza-klant vergeleken met de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Om het gezondheidsprofiel van EkoPlaza-klanten te achterhalen is een vragenlijst afgenomen onder ruim 4000 klanten. Dit gezondheidsprofiel is vergeleken met het gezondheidsprofiel van de gemiddelde Nederlander dat is vastgesteld op basis van een landelijk representatieve steekproef van ruim 5000 Nederlanders (in het LISS panel).

Uit de resultaten blijkt dat EkoPlaza-klanten zich aanzienlijk gezonder voelen en een beduidend lager BMI (23,3) hebben dan de Nederlandse bevolking gemiddeld (25,5). EkoPlaza-klanten hebben veel minder vaak last van overgewicht en obesitas (25,8% vs. 48,7%), maar het percentage personen met ondergewicht ligt wel iets hoger (4,2% vs. 2,4%). Voor de meeste medische klachten zoals hartklachten, problemen met ademhalen, hoge bloeddruk en hoog cholesterol, maar ook voor klachten die minder duidelijk gerelateerd zijn aan overgewicht zoals hoofdpijn en verkoudheidsklachten geldt dat EkoPlaza-klanten ze minder vaak ervaren dan de Nederlandse bevolking. Wel hebben EkoPlaza-klanten vaker last van maag- en darmproblemen (17,6%) dan gemiddeld (13,6%). Vergeleken met de Nederlandse bevolking als geheel hebben EkoPlaza-klanten een gezonder eetpatroon met aanzienlijk meer groente en fruit en minder vlees en roken zij ook veel minder vaak. Hoewel EkoPlaza-klanten minder gezondheidsproblemen lijken te hebben dan de gemiddelde Nederlander, leidt dit niet tot een veel lager bezoek aan medische dienstverleners. EkoPlaza-klanten zoeken iets vaker dan gemiddeld psychische hulp en gaan iets vaker naar de tandarts. Ook maken zij veel vaker gebruik van alternatieve geneeswijzen (41,7%) dan gemiddeld (8,2%). Er zijn geen aanwijzingen dat de gevonden verschillen sterk worden veroorzaakt door de sociaaldemografische samenstelling van de klantenkring van EkoPlaza. Vergelijkingen van subgroepen van de bevolking met dezelfde subgroepen binnen de EkoPlaza-klantenkring wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau laten hetzelfde beeld zien als voor het geheel.

We benadrukken dat met dit onderzoek géén causale relatie tussen het consumeren van biologische voeding en gezondheid vastgesteld is. De gevonden verschillen kunnen ook verklaard worden doordat EkoPlaza-klanten bewuster met gezonde voeding bezig zijn of doordat gezonde mensen vaker kiezen voor biologische producten en dus vaker voor EkoPlaza. Het wetenschappelijke onderzoek naar de causale relatie tussen biologisch eten en gezondheid is complex en staat nog in de kinderschoenen en is nadrukkelijk géén onderdeel van dit onderzoek. Wat we wel kunnen concluderen is dat EkoPlaza-klanten meer dan gemiddeld gezond zijn op een groot aantal aspecten. Daarmee heeft EkoPlaza zich een waardevol asset verworven: a healthy customer base.

Media-aandacht: