De data van de DNB Household Survey (DHS) hebben het internationale datakeurmerk, het Data Seal of Approval (DSA), ontvangen. Centerdata maakt de data toegankelijk via een eigen systeem, DHS Data Access.

Het keurmerk geeft aan dat de data veilig en duurzaam zijn opgeslagen en dat ze grondig zijn gecontroleerd op juistheid. Tevens is er veel aandacht geschonken aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de data, zodat onderzoekers de data gemakkelijk kunnen hergebruiken.

De DHS wordt afgenomen in een online panel van Centerdata met ruim 2.000 huishoudens. De data kunnen worden gebruikt om financieel gedrag te bestuderen, maar kunnen ook een verrijking betekenen voor data over andere onderwerpen. De studie wordt sinds 1993 afgenomen en bevat veel informatie over werk, pensioen, wonen, hypotheken, inkomen, bezittingen, leningen, gezondheid, economische en psychologische concepten en persoonlijke eigenschappen.

“In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor datakwaliteit, verbeteringen aan documentatie en toegankelijkheid van de data”, vertelt Corrie Vis, projectmanager DHS. “Er is een proces in gang gezet waar we de eerstvolgende jaren mee vooruit kunnen. Niet alle verbeteringen aan het systeem zijn direct zichtbaar voor de datagebruiker en op dat gebied willen we nog meer doelen bereiken. Dat de data repository een externe erkenning krijgt maakt ons dan ook extra blij. Hopelijk zullen daardoor nog meer onderzoekers hun weg vinden naar deze rijke dataset.”

Voor meer informatie over de DNB Household Survey, zie DHS spaaronderzoek

Toegang tot de data: www.dhsdata.nl

Voor meer informatie over de Data Seal of Approval, zie http://www.datasealofapproval.org/