CentERdata heeft nieuwe ramingen gemaakt voor de onderwijsarbeidsmarkt. De ramingen betreffen de periode tot en met het jaar 2025. Voor het primair onderwijs voorziet CentERdata in 2017 en later een sterk stijgende krapte op de arbeidsmarkt voor leraren, onder meer het gevolg van een relatief lage instroom in de lerarenopleiding. Voor het voortgezet onderwijs wordt ook toenemende krapte voorzien, maar deze is met name sterk (maar niet uitsluitend) geconcentreerd rond de vakken Scheikunde, Natuurkunde, Duits en Klassieke Talen. De krapte is voor het vo als geheel het hoogst rond 2016, waar ook het verwacht aantal leerlingen in het vo een maximum bereikt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het rapport.