Op 16 maart 2016 is het onderzoeksrapport God in Nederland gepubliceerd. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van data verzameld in het representatieve LISS panel. Sinds 1966 wordt dit onderzoek elke tien jaar uitgevoerd en in 2015 is voor het eerst gebruik gemaakt van online dataverzameling in het LISS panel.  Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op verschuivingen in de christelijke godsdienst, de godsdienstigheid van Nederlanders en de rol van de kerken in het publieke debat. De eerdere metingen waren voornamelijk gebaseerd op mondelinge interviews. De meting van juni 2015 bij ruim 2200 personen in het LISS panel laat zien dat het geloof in God steeds verder verdwijnt uit onze samenleving. Nederland is geen christelijke natie meer, concluderen  de  onderzoekers Ton Bernts van de Radboud Universiteit en Joantine Berghuijs van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het kerkbezoek blijft dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen.