DANS (het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens) kende onlangs subsidie toe aan zes zogenoemde Kleine Dataprojecten (KDP’s). Het CentERdata-project ‘Automatisch archiveren van LISS data’ is een van de gehonoreerde projecten.

Het representatieve LISS panel van CentERdata is in de lucht sinds 2007. Sindsdien is er een grote en rijke verzameling van sociaalwetenschappelijke data en metadata ontstaan. Doel van het nu door DANS gehonoreerde project is om te komen tot een automatische procedure voor het archiveren van deze (meta)data in het nationale EASY-archief van DANS.

De metadata worden nu nog handmatig gekopieerd van het ene naar het andere systeem. Ook worden de databestanden opnieuw ingevoerd. Een arbeidsintensief karwei, dat door automatisering een stuk efficiënter kan worden gemaakt.

Meer efficiency, hogere kwaliteit

Door een zogenoemde SWORD-interface (wat staat voor Simple Web-service Offering Repository Deposit) te ontwikkelen, kunnen digitale repositories content uitwisselen via een gestandaardiseerd protocol. Daardoor is het dubbele invoerwerk niet meer nodig, en worden de gegevens die in het LISS data-archief worden ontsloten (grotendeels) automatisch doorgegeven aan EASY. Doordat de gegevens identiek zijn, verhoogt deze interoperabiliteit van de systemen ook de kwaliteit van de dataontsluiting. Ditzelfde protocol wordt al toegepast tussen EASY en andere repositories.

FAIR-principes

Deze uitwisseling van (meta)data is een mooi voorbeeld van het toepassen van de zogenoemde FAIR-principes, die voorschrijven dat data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar moeten zijn.