Het is CentERdata gelukt om met bijdragen van NWO, Tilburg University en een eigen investering de financiering van een belangrijk deel van de vaste lasten van het LISS panel voor de komende twee jaar te dekken. Daarmee kan de dataverzameling in het LISS panel in 2016 en 2017 ongehinderd voortgezet worden. Voor de lange termijn wil CentERdata het LISS panel onderbrengen in een nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen. Hierbij zal CentERdata samenwerken met de universiteiten, het CBS en NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Het LISS panel biedt academische onderzoekers in Nederland en daarbuiten de mogelijkheid om hun vragenlijsten of experimenten af te nemen in het LISS panel. De data verkregen uit deze studies worden gepubliceerd en kunnen ook gebruikt worden door andere onderzoekers.

Het Longitudinal Internet Studies for the Social sciences (LISS) panel is het centrale element van het in 2006 met NWO-financiering gestarte MESS project (“An Advanced Multi-disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences”). Binnen dit project staan geavanceerde online dataverzameling, nieuwe meetinstrumenten en de inzet van innovatieve technologie├źn centraal. Het LISS panel bestaat uit ongeveer 4500 huishoudens waarvan de leden maandelijks vragenlijsten invullen via internet. Het panel is gebaseerd op een traditionele kanssteekproef die door het CBS uit het bevolkingsregister is getrokken. Mensen zonder computer of internet krijgen apparatuur in bruikleen om mee te kunnen doen aan de maandelijkse vragenlijsten. Het LISS panel is daarmee uniek in Nederland, een voorloper in de wereld op het terrein van dataverzameling, -verrijking, -disseminatie en innovatie en van essentieel belang voor een succesvolle realisatie van een bestendige nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen. Deze nationale data-infrastructuur zal een breed pakket van disciplines bedienen en is voldoende flexibel om nieuwe ontwikkelingen eenvoudig te incorporeren.

Voor onderzoek met een wetenschappelijke of maatschappelijk relevant doel kunnen onderzoekers uit binnen- en buitenland tegen een vergoeding vragenlijsten voorleggen aan het LISS panel. De data verkregen uit deze studies worden gepubliceerd en kunnen ook gebruikt worden door andere onderzoekers. Meer dan 100 instituten wereldwijd, waaronder universiteiten zoals Harvard, Stanford en Michigan, hebben de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Momenteel kent het LISS Data Archief (www.lissdata.nl) meer dan 1.600 geregistreerde gebruikers.

Voor meer informatie over (het gebruik van) het LISS panel kunt u contact opnemen met Boukje Cuelenaere.