Op dinsdag 13 december heeft NWO de nieuwe Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2016-2020 officieel overhandigd aan staatssecretaris Sander Dekker (OCW). Op deze nieuwe Roadmap is het MESS project van CentERdata opgenomen als onderdeel van het cluster ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Sciences and Economics Innovation).

MESS (“An Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences”) is een faciliteit voor geavanceerde online dataverzameling, nieuwe meetinstrumenten en de inzet van innovatieve technologie. Het project is in 2006 gestart met een omvangrijke subsidie van de Nederlandse overheid. Het centrale element van het MESS project is een representatief internetpanel: het LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social sciences) panel. Krachtige elementen van het LISS panel zijn de openheid en representativiteit.

Met MESS is een omgeving gecreëerd waardoor onderzoekers meer mogelijkheden hebben voor cross-disciplinair onderzoek en experimenten op een zeer breed terrein met gebruikmaking van geavanceerde technieken. Alle verzamelde data zijn vrij (en gratis) beschikbaar voor wetenschappelijk, maatschappelijk relevant en beleidsonderzoek. Meer informatie is te vinden op www.lissdata.nl.

Met een positie op de Nationale Roadmap behoort MESS tot de meest vooraanstaande onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Na de presentatie van de nieuwe Roadmap is een call for proposals voor de Roadmap projecten opengesteld. De deadline voor de call is 1 juni 2017. Van de clusters wordt een gezamenlijk investeringsplan gevraagd. Voor de sociale en geesteswetenschappen is in totaal M€ 10 beschikbaar. Honorering van aanvragen wordt eind 2017 verwacht.