Op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt publiceerde het ministerie van OCW afgelopen week verschillende rapporten: de Arbeidsmarktramingen, de regionale rapporten over de arbeidsmarktramingen, de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO), en de Loopbaanmonitor Onderwijs. CentERdata voerde deze onderzoeken uit, die onder meer duidelijk maken dat de lerarentekorten de komende jaren verder oplopen.

Scholen hadden het afgelopen schooljaar meer moeite om nieuwe leraren te vinden dan het jaar daarvoor. Het komende decennium loopt het lerarentekort verder op, zo schrijven onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in hun recente Kamerbrief over de nieuwe arbeidsmarktcijfers.

CentERdata levert onderzoeken

Het ministerie van OCW baseert zich op jaarlijks door CentERdata uitgevoerde onderzoeken.

 • Voor het ministerie van OCW stelt CentERdata Arbeidsmarktramingen op, die inzicht bieden in de vraag naar en het aanbod van leraren op landelijk en regionaal niveau, en daarmee in eventuele tekorten aan leraren. CentERdata maakt deze ramingen met behulp van Mirror: een microsimulatiemodel waarin de keuzes van alle in het onderwijs werkzame medewerkers gemodelleerd en gesimuleerd worden.
  De meest recente zijn online te vinden.

 • Ook maakt CentERdata regionale rapporten van de belangrijkste arbeidsmarktgegevens die voortkomen uit de arbeidsmarktramingen.
  De meest recente regionale rapporten zijn online te vinden.

 • Ook verzamelt CentERdata informatie over de gegeven lessen in het voortgezet onderwijs via de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO). Bij alle scholen in het voortgezet onderwijs worden op persoonsniveau gegevens verzameld over onder meer de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar, en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven.
  Eindrapport: IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo

 • Ten slotte voert CentERdata, samen met MOOZ, de Loopbaanmonitor Onderwijs uit voor het ministerie van OCW. Daarin worden vragen beantwoord als: hoe is de arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerde leraren? En wat is het beroepsrendement van de lerarenopleidingen?
  De meest recente Loopbaanmonitor is online te vinden.