De data van het LISS panel van Centerdata hebben het internationale datakeurmerk, het Data Seal of Approval (DSA), ontvangen. Het DSA geeft aan dat de data veilig en duurzaam zijn opgeslagen en dat ze grondig zijn beoordeeld op juistheid. Tevens is er aandacht geschonken aan de bruikbaarheid van de gegevens en het beschikbaar maken van metadata die nodig zijn voor het maken van analyses.

“Voor onze gebruikers is het belangrijk dat ze er van op aan kunnen dat onze data werkelijk betrouwbaar zijn. Het keurmerk geeft dat op een simpele manier aan. Voor onszelf is het keurmerk een erkenning van alle moeite en tijd die we steken in de kwaliteit van onze data en documentatie”, vertelt Annette Scherpenzeel, projectmanager van het LISS panel.

Voor meer informatie over de LISS panel data, zieĀ www.lissdata.nl

Voor meer informatie over de Data Seal of Approval, zieĀ http://www.datasealofapproval.org/