Sinds kort is CentERdata officieel deelnemer in ODISSEI, het eind 2016 gelanceerde dataplatform voor de sociale wetenschappen.

Komen tot een nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen, die het gemakkelijker maakt om data te delen, analyseren en combineren: dat is in een notendop het doel van ODISSEI.

Het dataplatform werd eind 2016 gelanceerd, als gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en een aantal universitaire partners. Alle onderzoekers in de sociale wetenschappen in Nederland kunnen via ODISSEI toegang krijgen tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die op hun beurt weer gekoppeld kunnen worden aan CBS-registraties. Daarmee kunnen zij nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier onderzoeken.

Officieel deelnemer

De missie en visie van CentERdata sluiten naadloos aan bij die van ODISSEI: het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van hoogkwalitatieve data voor wetenschappelijk onderzoek, zonder daarbij de privacy van de respondent uit het oog te verliezen.

Om die gezamenlijke missie en visie te onderstrepen, is CentERdata (dat eerder al nauw betrokken was bij dit initiatief) nu ook zélf officieel als deelnemer verbonden aan ODISSEI. ODISSEI-deelnemers leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Het deelnemerschap biedt een uitgelezen kans om, samen met alle deelnemers, de sociale wetenschappen naar een (nog) hoger niveau te tillen en een wereldwijd toonaangevende infrastructuur te bouwen.

Nieuwe Call for Proposals

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers ontvangen korting op het gebruik van CentERdata’s LISS panel voor het verzamelen van nieuwe gegevens of het uitvoeren van experimenten. Net als afgelopen jaar zet ODISSEI op korte termijn een nieuwe Call for Proposals uit, waarmee ODISSEI-deelnemers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om data te verzamelen in het LISS panel.