Nog niet verschenen in drukvorm, maar wel al online te vinden: het boek Data-Driven Policy Impact Evaluation, onder redactie van Nuno Crato en Paolo Paruolo van het Competence Centre for Microeconomic Evaluation. Samen met hoogleraar micro-economie én oud-CentERdata-medewerker Marike Knoef leverde CentERdata-directeur Marcel Das een bijdrage aan dit boek, dat draait om de vraag hoe microdata kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling.

In hun bijdrage gaan Marcel en Marike dieper in op dataverzameling via het LISS panel, het door CentERdata beheerde, representatieve panel dat bestaat uit zo’n 6.700 personen uit ongeveer 4.300 Nederlandse huishoudens. Ze schetsen daarbij onder meer hoe dataverzameling via het LISS panel bijdraagt aan relevante beleidskennis op het gebied van pensioenen.

In het bijzonder is er aandacht voor de mogelijkheid om via het LISS panel verzamelde data te verrijken met administratieve gegevens. Zo kunnen de LISS data worden verrijkt met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In hun bijdrage geven Marcel en Marike enkele voorbeelden van beleidsonderzoek gericht op de discussie rond de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Data gecombineerd vanuit het LISS panel en het CBS spelen daarin een centrale rol.

De tekst van zowel het door Springer uitgegeven boek als het door Marcel en Marike verzorgde hoofdstuk is nu online (open access) te vinden.