Panelleden ontvangen 1-2 keer per jaar het panelblad "De CentERpanel" . Hierin komen resultaten van onderzoeken aan bod en ontvangen zij relevante informatie.