Ervaring opdoen op het snijvlak van data science en onderwijs? Dat kan tijdens de vrij toegankelijke hackathon Hack for Future Talent, die CentERdata (in opdracht van de gemeenten Tilburg en Eindhoven) op zaterdag 8 december organiseert in het gloednieuwe Cube-gebouw van Tilburg University.

Het Nederlandse onderwijs scoort goed in internationaal opzicht. Toch is het niet vanzelfsprekend dat jongeren met gelijke capaciteiten hier altijd dezelfde kansen krijgen. Zo constateerde de Onderwijsinspectie recent dat de verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders de laatste jaren toenemen. Bovendien verdwijnt een grote groep van zo’n 134.000 jongeren ‘uit beeld’ zonder diploma, werk of uitkering.

Open datasets

Om meer licht werpen op gelijke kansen in het onderwijs, en om te kijken hoe de talenten van jongeren zo optimaal mogelijk benut en ontwikkeld kunnen worden, vindt nu deze hackathon plaats. Deelnemers gaan aan de slag met open, niet-privacygevoelige data, afkomstig van onder meer het CBS, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van OCW, en de gemeenten Eindhoven en Tilburg.

Thema’s en challenges

De Hackathon is vrij toegankelijk voor iedereen met affiniteit voor vraagstukken op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en gelijke kansen. Hackers, data scientists, wetenschappers, maar ook leraren, studenten, beleidsmedewerkers en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De deelnemers van de hackathon gaan in groepen aan de slag met een thema naar keuze. Elk thema valt uiteen in meerdere ‘challenges’, die de komende weken bekend worden gemaakt. Aan het einde van de dag is er onder meer een geldprijs van 1.000 euro beschikbaar voor het team dat een van deze challenges het beste volbrengt. Ook is er een prijs voor het meest creatieve idee.

Ervaring opdoen

CentERdata organiseert de hackathon samen met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het Data Science Center van Tilburg University (DSC/t). Volgens Patricia Prüfer van CentERdata is deze hackathon een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met data science. “De hackathon is vrij toegankelijk. Ervaring met data science is handig, maar geen vereiste; de teams worden ter plekke samengesteld, met aandacht voor de individuele vaardigheden van elke deelnemer. Ook zorgen we voor voldoende begeleiding, zodat we deelnemers snel op weg kunnen helpen met laagdrempelige data science-software. Door mee te doen aan de hackathon doe je nieuwe ervaringen op én draag je bij aan nog beter onderwijs en betere ontwikkelingsperspectieven in Nederland.”

Meer weten? 
Kijk dan op de website.