Op dinsdag 21 mei organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) zijn jaarlijkse lezingendag. Die gaat dit jaar over de brede toepassing van mobiele devices in en rondom surveyonderzoek.

Ook CentERdata levert een inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomst. Data scientist Seyit Höcük vertelt meer over het onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteiten en gezondheid, waarbij artifical intelligence werd toegepast op een combinatie van objectief verkregen hoogfrequente accelerometerdata en gegevens uit vragenlijsten.

NPSO-leden kunnen zich gratis aanmelden voor dit evenement. Meer weten? Kijk dan op de site van NPSO: 

https://www.npso.net/evenementen/jaarlijkse-dag-2019-over-smartphones