• CentERdata, wetenschappelijk onderzoeksinstituut
  Onze expertise:
  innovatieve dataverzameling
  en software ontwikkeling, en toegepast
  sociaal-economisch beleidsonderzoek.
    Ontdek onze werkvelden  
 • Wij ontwikkelen apps
  Ter ondersteuning van de dataverzameling hebben we
  voor verschillende onderzoeksprojecten apps ontwikkeld.
  Bijvoorbeeld voor een tijdsbestedingsonderzoek en voor
  het meten van natuurbeleving.
  Software, apps en websites hebben altijd onze aandacht.
 • Consumentenonderzoek
  Hoe nemen consumenten beslissingen?
  Ons consumentenonderzoek richt zich
  op vijf deelgebieden:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten

Vraag - data - kennis

CentERdata ondersteunt u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. Wij zijn onderzoekers met passie die gedreven en resultaatgericht meedenken over uw vragen. 

 

Onderzoeksrapport integrale personeelstelling onderwijs (IPTO-2014) openbaar

Op 28 juni 2016 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2014 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport betreft een meting van het percentage (on)bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs.

CentERdata verzamelt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via de integrale personeelstelling onderwijs (IPTO), periodiek informatie over de gegeven lessen in het voortgezet onderwijs. Bij alle scholen (exclusief het praktijkonderwijs) worden op persoonsniveau gegevens verzameld over onder meer de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven. De bevoegdheid wordt daarbij deels vastgesteld via koppeling met het Basisregister Onderwijs Hoger Onderwijs (BRON HO) en eerdere bevoegdheidsmetingen. Indien daaruit niet blijkt dat een persoon over de juiste opleiding beschikt om een gegeven les bevoegd te geven wordt de bevoegdheidsinformatie bij de school opgevraagd. Op die manier wordt een integraal beeld met betrekking tot de bevoegdheidssituatie in het voortgezet onderwijs vastgesteld.

Actueel

dinsdag 03 mei 2016
Het alledaagse gedrag, tijdsbesteding, en verplaatsingen van mensen zijn typisch onderwerpen die onderzoekers traditioneel meten middels een dagboekstudie. Daarbij houden respondenten in een dagboek bij wat ze op verschillende tijdstippen van de dag hebben gedaan.
donderdag 31 maart 2016
Het is CentERdata gelukt om met bijdragen van NWO, Tilburg University en een eigen investering de financiering van een belangrijk deel van de vaste lasten van het LISS panel voor de komende twee jaar te dekken.
dinsdag 15 maart 2016
Op 16 maart 2016 is het onderzoeksrapport God in Nederland gepubliceerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data verzameld in het representatieve LISS panel.