• CentERdata, wetenschappelijk onderzoeksinstituut
  Onze expertise:
  innovatieve dataverzameling
  en software ontwikkeling, en toegepast
  sociaal-economisch beleidsonderzoek.
    Ontdek onze werkvelden  
 • Wij ontwikkelen apps
  Ter ondersteuning van de dataverzameling hebben we
  voor verschillende onderzoeksprojecten apps ontwikkeld.
  Bijvoorbeeld voor een tijdsbestedingsonderzoek en voor
  het meten van natuurbeleving.
  Software, apps en websites hebben altijd onze aandacht.
 • Consumentenonderzoek
  Hoe nemen consumenten beslissingen?
  Ons consumentenonderzoek richt zich
  op vijf deelgebieden:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten

Vraag - data - kennis

CentERdata ondersteunt u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. Wij zijn onderzoekers met passie die gedreven en resultaatgericht meedenken over uw vragen. 

 

Lezingenmiddag 'Van dagboekstudies naar continu meten - de nieuwe praktijken van gedragsonderzoek'

Het alledaagse gedrag, tijdsbesteding, en verplaatsingen van mensen zijn typisch onderwerpen die onderzoekers traditioneel meten middels een dagboekstudie. Daarbij houden respondenten in een dagboek bij wat ze op verschillende tijdstippen van de dag hebben gedaan. Dit soort dataverzameling is vaak duur en vergt veel inspanning van de respondent.
 
Nieuwe, met name mobiele, technologie maakt het mogelijk om het gedrag continu te meten. Een apparaat zoals een smartphone traceert data automatisch, tevens kan de respondent gegevens gelijk invullen op de smartphone. Maar hoe werkt de praktijk van dergelijke metingen? Zijn de technieken zo betrouwbaar dat ze de oude methoden kunnen vervangen? Hoe analyseer je de gegevens? En hoe ver is de technologie al? Op de bijeenkomst worden deze en meer vragen over innovatieve technieken van gedragsmetingen besproken. Tijdens de middag is er ook gelegenheid voor discussie over het thema.

Meer informatie en het volledige programma is te vinden op de website van het NPSO: http://www.npso.net/evenementen/lezingenmiddag-van-dagboekstudies-naar-continu-meten-de-nieuwe-praktijken-van

Deelname is gratis na aanmelding via de website van het NPSO.
Datum: donderdag 2 juni 2016 13:00 uur - 17:00 uur.
Locatie: CBS (Tinbergenzaal), Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.

Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door CentERdata.

Actueel

donderdag 31 maart 2016
Het is CentERdata gelukt om met bijdragen van NWO, Tilburg University en een eigen investering de financiering van een belangrijk deel van de vaste lasten van het LISS panel voor de komende twee jaar te dekken.
dinsdag 15 maart 2016
Op 16 maart 2016 is het onderzoeksrapport God in Nederland gepubliceerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data verzameld in het representatieve LISS panel.
maandag 20 april 2015
CentERdata heeft regionale ramingen gemaakt van de onderwijsarbeidsmarkt vo. De in totaal veertien rapporten zijn opgesteld in opdracht van OCW en zijn bedoeld voor onder meer schoolbesturen.