• CentERdata, wetenschappelijk onderzoeksinstituut
  Onze expertise:
  innovatieve dataverzameling
  en software ontwikkeling, en toegepast
  sociaal-economisch beleidsonderzoek.
    Ontdek onze werkvelden  
 • Wij ontwikkelen apps
  Ter ondersteuning van de dataverzameling hebben we
  voor verschillende onderzoeksprojecten apps ontwikkeld.
  Bijvoorbeeld voor een tijdsbestedingsonderzoek en voor
  het meten van natuurbeleving.
  Software, apps en websites hebben altijd onze aandacht.
 • Consumentenonderzoek
  Hoe nemen consumenten beslissingen?
  Ons consumentenonderzoek richt zich
  op vijf deelgebieden:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten

Vraag - data - kennis

CentERdata ondersteunt u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. Wij zijn onderzoekers met passie die gedreven en resultaatgericht meedenken over uw vragen. 

 

CentERdata-onderzoek naar optimaal survey design voor smartphones

Respons via smartphones kan beter gestimuleerd worden met push-berichten (zoals sms’jes) dan door middel van e-mail uitnodigingen. Door layout-keuzes te maken die gebruikelijk zijn bij touchscreen-input zoals scrolling neemt het responderen minder tijd in beslag. Dit blijkt uit onderzoek van Marika de Bruijne en Arnaud Wijnant dat is gepubliceerd in Public Opinion Quarterly (POQ) in november 2014.

De Bruijne en Wijnant presenteren de resultaten van een experiment waarin ze onderzochten hoe de respons en datakwaliteit voor smartphone web surveys kunnen worden verbeterd. In een vragenlijst die speciaal is ontworpen voor smartphones vergelijken ze het effect van uitnodigingen per sms versus e-mail op de respons. Als de respons van alle online apparaten wordt gemeten, blijkt dat met uitnodigingen per sms een respons wordt gehaald die vergelijkbaar is met uitnodigingen via e-mail. Het responspercentage via smartphones ligt echter aanzienlijk hoger wanneer sms’jes worden verstuurd. Het sms-bericht leidt ook tot een snellere initiële respons.

Ten tweede onderzochten ze de effecten van verschillende vragenlijst-ontwerpen op smartphones: paging versus scrolling, horizontale versus verticale layout, het aantal antwoordmogelijkheden, en open versus gesloten vragen. Uit de resultaten blijkt dat de scrolling-layout tot kortere invultijd leidt in vergelijking met de paging-layout. Verder raden ze aan om bij smartphone web surveys voorzichtig te zijn met horizontale en lange antwoordschalen en antwoordvelden met open tekst.

De online versie van het artikel ‘Improving Response Rates and Questionnaire Design for Mobile Web Surveys’ is beschikbaar.

Actueel

woensdag 26 november 2014
In september 2013 kwamen op verzoek van Stichting Filmonderzoek marketeers van bioscopen en filmdistributeurs bijeen om te brainstormen over wat zij graag onderzocht zouden hebben. Het resultaat was een onderzoek naar de beslissingsprocessen van bioscoopbezoekers en filmkijkers.
maandag 17 november 2014
CentERdata heeft nieuwe ramingen gemaakt voor de onderwijsarbeidsmarkt. De ramingen betreffen de periode tot en met het jaar 2025.
donderdag 06 november 2014
Panelleden ontvangen 1-2 keer per jaar het panelblad "De CentERpanel".